Wij hebben onder andere contact met de volgende organisaties en partijen:

  • Raad van Advies van Stichting Binnenstadsmanagement
  • Buurtvereniging Speelmankwartier
  • HCL (Historisch Centrum Leeuwarden)
  • Groep Kunstproject Oude Lombardsteeg
  • Gemeente Leeuwarden: de wijkmanager, wijkwethouder, ambtenaren die stukken aanleveren
  • Wijkagenten politie
  • Sociaal Wijkteam Centrum Oost (info@wijkteamcentrumoost.nl)
  • Wijkverpleegkundige Maaike Sikkema (voor meer info en contactgegevens klik hier)