Maaike Venema

Na jaren als Friezin ‘om utens’ in diverse steden te hebben gewoond, ben ik ruim 15 jaar geleden teruggekeerd naar Fryslân. Juist in de fase dat onze provinciehoofdstad Leeuwarden een bruisender stad werd door de komst van o.a. meer restaurants, terrassen en diverse culturele activiteiten. Dat gevoegd bij die reeds aanwezige prachtige monumenten, maakt onze binnenstad ontzettend de moeite waard. Voor bewoners en bezoekers. Een situatie om te koesteren en aan te blijven werken.  Mijn contacten liggen vooral in het culturele veld, maar voor de bewoners van de binnenstad heb ik ook graag aandacht voor andere zaken. Zoals wonen, coffeeshopbeleid, veiligheid, groen en kunst in de openbare ruimte. Samen met de overige teamleden van het Wijkpanel Binnenstad zet ik mijn betrokkenheid als burger om in daden. Want in woorden alleen kunnen wij niet wonen, zélfs niet in Ljouwert.