De gemeente Leeuwarden wil graag de invloed van bewoners op hun eigen leefomgeving versterken. Daarom is er in elke wijk een wijkpanel, dat bestaat uit betrokken bewoners die mee willen denken over plannen en maatregelen. Elk panel krijgt jaarlijks een budget, dat besteed moet worden voor projecten in de eigen wijk. Dat kan gaan om een nieuwe speelvoorziening, kunst, groen, buurtavonden en wat er maar aangevraagd wordt. Het Wijkpanel Binnenstad vergadert elke eerste (of tweede) dinsdag van de maand. Tussen de vergaderingen door worden er diverse activiteiten georganiseerd, indien gewenst in subgroepjes plannen van de gemeente van commentaar voorzien, contacten onderhouden met de gemeente en andere binnenstadsorganisaties. We hopen met steeds meer bewoners in contact te komen via diverse communicatiemiddelen en buurtavonden. We hopen dat deze website u uitnodigt om regelmatig mee te denken, en uw mening te geven over zaken de spelen in de binnenstad. Ook kunt u onze nieuwsbrieven lezen, stemmen op de poll, leuke foto’s insturen en vragen stellen via het contactformulier.

Lammert Kooi

Het grootste deel van mij leven heb ik in de Leeuwarder binnenstad gewoond. Meegemaakt dat grote werkgevers (zoals Leeuwarder Onderlinge, De Friesland,  Leeuwarder

Verder lezen »

Amber van der Schaaf

Hallo! Mijn naam is Amber van der Schaaf en ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Sinds 1991 is deze stad mijn thuis en heb ik altijd in de bruisende, maar ook knusse

Verder lezen »

Peter de Boer

De laatste jaren wordt de binnenstad steeds maar mooier en het is dan ook een voorrecht om er te wonen. Om de ontwikkelingen in de binnenstad van dichtbij te

Verder lezen »

Maaike Venema

Na jaren als Friezin ‘om utens’ in diverse steden te hebben gewoond, ben ik ruim 15 jaar geleden teruggekeerd naar Fryslân. Juist in de fase dat onze

Verder lezen »

Nanno Benninga

Hoewel mijn naam anders doet vermoeden ben ik een import Leeuwarder. In de bijna kwart eeuw die ik hier woon, waarvan de meeste tijd aan de prachtige Eewal, ben ik de

Verder lezen »

Annie Dijkstra

Ruim 3 jaar zit ik, Annie Dijkstra, nu in het Wijkpanel Binnenstad. Als geboren Friezin woon ik vanaf mijn 18de in Leeuwarden. Destijds kreeg ik een baan die gekoppeld

Verder lezen »