Invloed eigen leefomgeving

De gemeente Leeuwarden wil graag de invloed van bewoners op hun eigen leefomgeving versterken. Daarom is er in elke wijk een wijkpanel, dat bestaat uit betrokken bewoners die mee willen denken over plannen en maatregelen.

Projecten in de wijk

Elk panel krijgt jaarlijks een budget, dat besteed moet worden voor projecten in de eigen wijk. Dat kan gaan om een nieuwe speelvoorziening, kunst, groen, buurtavonden en wat er maar aangevraagd wordt. Het Wijkpanel Binnenstad vergadert elke eerste (of tweede) dinsdag van de maand. Tussen de vergaderingen door worden er diverse activiteiten georganiseerd, indien gewenst in subgroepjes plannen van de gemeente van commentaar voorzien, contacten onderhouden met de gemeente en andere binnenstadsorganisaties.

Buurtavonden

We hopen met steeds meer bewoners in contact te komen via diverse communicatiemiddelen en buurtavonden. We hopen dat deze website u uitnodigt om regelmatig mee te denken, en uw mening te geven over zaken de spelen in de binnenstad. Ook kunt u onze nieuwsbrieven lezen, stemmen op de poll, leuke foto’s insturen en vragen stellen via het contactformulier.

content image