Terugblik 2016

Met heel diverse mensen vormen we het Wijkpanel Binnenstad. Ieder met zijn/haar eigen kennis en voorkeuren. Met als gedeelde eigenschap dat we allemaal gek zijn op onze binnenstad.

De laatste maand van het jaar is altijd een mooi moment om even terug te kijken:

We hebben dit jaar afscheid genomen van Henk Dillerop en Jon van der Ploeg. Nieuwe panelleden zijn:  Maaike Venema (sinds april), penningmeester en stichtings-bestuurslid Peter de Boer (sinds september) en Guydolph Dijkstra (sinds december).

In vogelvlucht een opsomming van wat we hebben gedaan en met wie er contact is geweest:

 • Er is een filmpje gemaakt over ons werk door een paar studenten onder supervisie van Hedser.
 • Graffiti laten maken op drie elektriciteitskasten, aan een afbeelding op een muur (Amelandstraat) wordt nog gewerkt.
 • Een leuke groene posteractie, waarbij ter stimulering bakken met groen zijn gesubsidieerd, met als resultaat inderdaad meer groen. Dit alles dankzij onze groenwerkgroep met ondersteuning van  Gerda Jongma, die zich inzet om meer geveltuintjes in de binnenstad te krijgen en te houden.
 • Er is gestreden voor speelobjecten, maar dat is niet gelukt tot nu toe; er is geen geschikte locatie gevonden.
 • Twee Elfstegenwandelingen georganiseerd, wat nu verder opgepikt wordt door het HCL.
 • Een succesvolle ‘Franse’ middag op de Nationale burendag in de binnentuin van Zalen Schaaf, met 80 bezoekers en veel positieve reacties.
 • Als team met panellid Marrit letterlijk boven Leeuwarden gevlogen in zweefvliegtuigen.
 • Betrokken bij de Blokhuispoortgebied, waar plek voor eigen kunstwerk gevonden werd, het project loopt.
 • De website actueel gehouden en nieuwsbrieven verstuurd, waar nog steeds volgers bijkomen
 • Flyers huis-aan-huis bezorgd, waarvoor dank aan Cleo en Sylvia

Tijdens onze panelvergaderingen hebben we bezoek gehad van:

 • Bram Louwerse (wijkmanager)
 • Thea Koster (wethouder)
 • Roy Schreuder (graffitigroep)
 • Daan Levy (speelobjecten)
 • Dorus van Hooff (initiatiefnemer opknappen stegen en gids stegenwandeling, samen met Henk Leutscher)
 • Björn Fraser (D66 fractielid)

Contact met ‘buurtjes’ , personen en organisaties :

 • Bewonerscommissie, Sint Anthonygasthuis
 • Bewoners Kleine Hoogstraat (aanpassen verlichtingsarmaturen in ‘oude stijl’, is toegezegd door gemeente na onze bemiddeling)
 • Speelmankwartier, flyers voor ‘nieuwe bewoners buurt’ gesubsidieerd
 • Museum Grutterswinkel (meer groen in de Nieuwesteeg)
 • Keunstwurk i.v.m. ondersteuning bij organisatie kunstproject Blokhuisplein
 • HCL ivm samenwerking stegentochten en verbinden gidsen
 • Fotoclub Leeuwarden
 • Aanvraag bijdrage beeldje Mata Hari van J. Brugman (afgewezen, verwezen naar gemeente)
 • Aanvraag bijdrage Plaquette Hageman, Sint Jacobstraat, door Asing Walthaus (afgewezen, aanvraag pas na plaatsen
 • Aanvraag groene boog Herewaltje, is gehonoreerd; voorjaar 2017 uitgevoerd
 • Aanvraag goaltjes in de Arendsbuurt, is gehonoreerd, uitvoering volgt voorjaar 2017
 • Aanvraag bijdrage Sinterklaasintocht, afgewezen
 • Aanvraag subsidie Krijg de Bibbers, museumhaven, is gehonoreerd

Bezocht:

 • Diverse gemeenteambtenaren (over onderwerpen als horecabeleid, parkeren o.a. Grote Kerkstraat, hondenpoep, verlichting Kleine Hoogstraat, Financiën)
 • Toon van de Binnenstad (binnenstad conferentie met alle belanghebbenden)
 • Inspraakmomenten bij de gemeenteraad (horecabeleid)
 • Raad van advies Binnenstadsmanagement, driemaandelijks overleg met ondernemers en culturele instellingen
 • Presentaties van de gemeente over gebiedswijzigingen

Al met al zijn wij wel tevreden over het afgelopen Binnenstadsjaar. Hopelijk bent u dat ook!

Vooruitblik 2017

Het komend jaar gaan we richting Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). Voor de binnenstad zal dat zeker een toename van activiteiten en bezoek betekenen. We zullen zien of daar zaken bij zijn waaraan we als Wijkpanel Binnenstad kunnen bijdragen. Schroom niet om ons om een bijdrage te vragen als er iets georganiseerd wordt in uw buurt.

Wat er verder al op de planning staat:

 • Zondag 22 januari een borrel + hapjes voor binnenstadbewoners in de Blokhuispoort (zie de uitnodiging die u thuis ontvangen heeft of de agenda op onze website)
 • Ergens begin 2016 een avond voor buurtbewoners en geïnteresseerden i.v.m. het kunstproject Blokhuispleingebied
 • Maart: een avond samen met vertegenwoordigers vanuit de politiek over Evenementenbeleid, Horecabeleid, Verkeersveiligheid en Brandveiligheid
 • Vanaf het voorjaar weer plannen voor meer groen in de binnenstad
 • Het organiseren van wandelingen met weer een nieuw thema: tuinen, kerken, gevelstenen?
 • Een kunstenavond organiseren bij diverse wijkbewoners thuis. Zoektocht naar aanbod muziek, poëzie, toneel enz.
 • Verfraaiing met opdrachten Graffiti, bijvoorbeeld pand achterkant Koelmans van der Lep in de Bagijnestraat. Paneel met ‘schooltje’; dat heeft er vroeger gezeten
 • Ook stellen we weer wat geld beschikbaar voor andere mooie graffiti

En er volgt vast nog meer, hou onze website en de agenda in de gaten!

Hartelijke groet en fijne feestdagen van het Wijkpanel Binnenstad;

Hennie, Marrit, Karen, Peter de B, Hedser, Nanno, Annie, Peter Z., Maaike en Guydolph

 

Wijkpanel Binnenstad Leeuwarden | E. info@wijkpanelbinnenstad.nl