Verslag bewonersconferentie 22 maart 2017

Tuesday 21 February 2017 om 18:43

Verslag bewonersconferentie 22 maart 2017

Op 22 maart 2017 werd door het wijkpanel de bewonersconferentie georganiseerd. Er was een grote opkomst, ongeveer 120 binnenstadbewoners waren aanwezig. Er heerste een prettige en open sfeer waarbij individuele problemen werden besproken en problemen die voor de hele binnenstad gelden.

Na afloop hebben de binnenstadbewoners de tijd gekregen om zelf nog met burgermeester Crone, wethouder Douwstra en de wijkagenten verder te praten. Uit deze gesprekken zijn ook concrete acties gekomen.

Hieronder volgt een samenvatting van de algemene problemen die voor de hele binnenstad gelden.

Zwerfvuil en schoon zijn van de straten

Het ervaren van overlast en de signalen met betrekking to zwerfvuil zijn duidelijk. Jaarlijks vinden schouwen van de binnenstad plaats. Er zijn afspraken met de Omrin voor het schoonhouden van de straten. Wethouder Douwstra neemt contact op met de Omrin over de frequentie van het schoonhouden van de straten en het ophalen van afval.

Horeca-evenementenbeleid

Motorclubs die een pand in de binnenstad willen worden tegengehouden.
Wat betreft de Kimberlyclub in de Herestraat, het schijnt dat hier een nieuw erotisch café komt. Burgermeester Crone geeft aan dat ze dit nauwlettend in de gaten houden.

Wie kan er gebeld worden als je s'nachts last hebt van overlast, zoals bijvoorbeeld op de Willemskade. Het nummer 0900-8844 is dag en nacht ook hiervoor bereikbaar.

Veiligheid verkeer

Er is veel overlast door bevoorradingsverkeer in de Weerd. Wethouder Douwstra geeft aan dat er hier aandacht voor is. Deze zomer probeert de wethouder met een visie/oplossing te komen in overleg met de horeca.

Als je onveilige verkeerssituaties ziet door bijvoorbeeld verkeershufters, geef dit dan door aan meldpunt overlast (14058). Probeer het kenteken te noteren, hier wordt namelijk op gehandhaafd.
Zonder meldingen kunnen geen maatregelen genomen worden. Er is bewijslast nodig om de pakkans van deze verkeershufters te vergroten.

De verkeersituatie Beijerstraat richting Wirdumerdijk is heel onoverzichtelijk, hier zijn al meerdere aanrijdingen geweest. Het probleem wordt herkend en men is er al mee bezig.

Coffeeshops

Vroeger had de binnenstad de zogenaamde buurtgastheren, dit hielp destijds voor de overlast rondom de coffeeshops. Helaas is hier geen subsidie meer voor. De bewoners geven aan dat dit ook nu wel weer zou kunnen helpen. De burgermeester staat open voor nieuwe voorstellen.

Brandveiligheid

Er komt een speciale avond over brandveiligheid. Er komen extra controles waardoor de bewustwording wordt verbeterd. De primaire veiligheid ligt bij de eigenaren/bewoners.

Toezeggingen

Wethouder Douwstra neemt de volgende punten mee:

  • verkeersproblemen
  • afspraken Omrin

Burgermeester Crone doet de volgende toezeggingen

  • Nagaan of bestaande ontheffing (bijvoorbeeld van de Kimberly Club in de Herestraat) automatisch overgaat op de nieuwe eigenaar.
  • Mogelijkheid of de buurtgastheren weer gefinancierd kunnen worden
  • Kijken naar de mogelijkheid voor plaatsing toiletten op aanlooproute Oldehoofster Kerkhof.