Ontwerpdag Speelplek Binnenstad

Zaterdag 4 juli 2015 om 15:01

Op 17 juni 2015 was er zowel 's middags als 's avonds gelegenheid voor alle binnenstadbewoners om mee te denken over de speelplek die er zal komen in de binnenstad. Het gaat om een speelplek met bijzondere toestellen, geen 'standaard' speeltuin dus!

Er zijn erg mooie ontwerpen gemaakt, hierbij een kleine selectie.

Verder nieuws over de speeltuin en de voortgang zullen we op de website plaatsen, dus hou het in de gaten!