Digitale buurtpreventie

Donderdag 28 september 2017 om 22:31

Digitale buurtpreventie

WhatsApp is een gratis berichtendienst voor gebruikers van een smartphone. Welhaast iedereen heeft het wel op zijn of haar smartphone staan. Via WhatsApp kunnen bewoners een groep vormen die bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Niet voor niets worden dergelijke burgerinitiatieven omarmd door gemeenten en politie! En hebben ze al veelvuldig hun preventieve werking en nut bewezen.Diverse buurten in Leeuwarden hebben een WhatsApp-groep waarin buurtbewoners met elkaar snel informatie uitwisselen, bijvoorbeeld over verdachte situaties in hun straat of buurt. Op deze manier helpen bewoners met het veilig houden van de buurt en kunnen zij verdachte situaties sneller signaleren bij de politie. Ook in de binnenstad zijn nu digitale buurtpreventie groepen actief (onder anderen Kleine Kerkstraat, Grote Kerkstraat en Bagijnestraat).

Als u wilt deelnemen aan een WhatsApp-groep kunt u bij buren vragen of er zo’n groep in uw buurt of straat actief is.

Het is ook mogelijk zelf een digitale buurtpreventiegroep in de binnenstad te starten. Houd dan rekening met de volgende spelregels:

  • Er is altijd één beheerder van de groep. Deze is aanspreekpunt voor de leden van de groep en kan bewoners aan de groep toevoegen of verwijderen.
  • Groepen zijn in de regel niet groter dan 40 deelnemers.
  • Deelnemers van de groep zijn tenminste 18 jaar.
  • Laat aan de wijkagent weten dat de groep bestaat en hoe groot die is. De wijkagent maakt zelf geen onderdeel uit van de groep. De politie komt alleen in actie als er melding is gemaakt bij 112.
  • Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor deze bedoeld is. U deelt alleen (verdachte) situaties met uw buren.

Overweegt u of bent u onlangs in de binnenstad van Leeuwarden een WhatsApp buurtpreventiegroep gestart en u wilt dit kenbaar maken via borden in de openbare ruimte neem dan contact op met de gemeente (14058). Om wildgroei van bebording tegen te gaan en uit oogpunt van uniformiteit en kostenbeheersing, dient u een verzoek in bij de gemeente. Wanneer de gemeente akkoord is verzorgen zij de plaatsing van de borden. Om de kosten hoeft u het niet te laten want de factuur voor de borden wordt door de gemeente ingediend bij het wijkpanel Binnenstad.