Groene schoolplein OBS Oldenije

Op 17 oktober 2018 is het groene schoolplein van OBS Oldenije officieel geopend. Reuze insecten waren hier zelfs bij aanwezig.
Mede door de gemeente, Isabella Diks, het Wijkpanel Binnenstad, hoveniek Snoek en de ouders van de kinderen van OBS de Oldenije is dit mogelijk gemaakt.